Flow Coaching

Flow är ett tillstånd där vi både mår och presterar som bäst. Det kännetecknas av kreativitet, produktivitet och att vi känner oss nöjda och gör något meningsfullt. Flow når vi när vi har en inre drivkraft, när vi mår bra och när vår utmaning matchar vår kompetens.

Ibland vet vi, eller har en tanke om, vad det är att vara i vår fulla potential men vi vet inte hur vi kan komma dit. Då handlar det ofta om självledarskap – t.ex. hur vi kan prioritera vår tid och energi för att använda våra styrkor på bästa sätt. Eller medvetandegöra våra styrkor och drivkrafter och göra en plan för hur vi ska få ut vår potential i handling. I den här processen kan en coach vara till stor hjälp.

Exempel på coachområden

  • Förstå och hitta sina värderingar, styrkor och drivkrafter.
  • Stärka sitt ledarskap och självledarskap.
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
  • Medvetandegöra hinder och hitta nya möjligheter och vägar
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
  • Uppnå mer trygghet och större självkänsla

Hur går coaching till?

Coachen fungerar under hela processen som ett aktivt stöd för att klienten ska utvecklas i den riktning som hen vill och uppnå sina utsatta mål. Coachen hjälper till att medvetandegöra, skapa insikt, struktur, inspiration och finna utrymme för nya uppslag och vägar. Målet och ämnena bestäms av klienten, med hjälp om det behövs. Vi följer ICFs regler för professionell coaching inklusive etik och tystnadsplikt.

Upplägg

En coachingserie består av 6 tillfällen á 90 minuter (eller annat förutbestämt antal/tid). Vi ses ca var 3:e vecka, normalt sätt lite tätare i början och lite glesare mot slutet.