Flow Ledarskap

Våra möjligheter att förverkliga oss själva inom yrkeslivet är på många sätt fler och bättre nu än någonsin. Trots det är många medarbetare och chefer ändå omotiverade, stressade och känner att de inte får ut sin fulla potential. Nu mer än någonsin behöver vi kunskap om hur vi hittar inre motivation, lyfter vår kreativitet och kan känna mer passion – i vardagen och på jobbet!

Den legendariska coachen Timothy Gallwey revolutionerade först elitidrotten och sedermera företagsvärlden när han visade på att prestation inte bara handlar om kunskap och kompetens utan till stor del om din förmåga att upprätthålla fokus och kunna påverka ditt inre mentala tillstånd.

En utbildning i Flow Ledarskap handlar om just ditt inre ledarskap. Att kunna ge dig själv förutsättningar för att må och prestera på topp. Och när DU är ditt bästa jag blir du en inspiration och förebild för andra och kan stärka dem till att växa och utvecklas.

Forskning på Flow och ”peak performace” gör att vi inte bara vet vad Flow har för ingredienser utan även hur individer och team kan ge sig själva möjligheten att hamna där. Under en utbildning i Flow Ledarskap arbetar vi med beprövade metoder och verktyg som gör att du som individ och team kan påverka er effektivitet, produktivitet och glädje!

En utbildning kan ges som ett enskilt tillfälle eller ett längre förändringsarbete. Exempel på innehåll:

 • Inre motivation
 • Prioritera tid & energi
 • Fokus & närvaro
 • Flow cycles
 • Neurovetenskap
 • Flow triggers (aktiviteter som ger Flow)
 • Tydliga mål & delmål
 • Fixed vs Growth Mindset
 • Self-awareness
 • Flow i Team
 • Kreativitet
 • Tämj din inre kritiker
 • Comfort Zone: Between Chaos and Rigidity

Flow Ledarskap fokuserar på tre nivåer:

 • Individ
 • Team
 • Ledare

Fakta om Flow

 • Flow kan öka din effektivitet och kreativitet med över 400%
 • Forskning på Harvard har visat att Flow-stadiet kan hålla i sig över flera dagar och att Flow ökar hjärnans långsiktiga förmåga till kreativitet
 • Under Flow befinner sig hjärnan i det stadie av hjärnaktivitet (hjärnvågor) som optimerar nya insikter och Aha-upplevelser!
 • Flow ”resettar” nervsystemet vilket gör oss mer lugna, vi undviker utbrändhet och gör oss redo för nya upplevelser
 • Flow gör oss lyckliga!